WAAROM IS UW BIJDRAGE NODIG ?

Meer dan bij reguliere voetbalteams is financiële ondersteuning noodzakelijk. Naast meer tijd en aandacht van onze vrijwilligers, zijn er extra financiën nodig om aan de doelstellingen van de stichting te kunnen voldoen. Hieronder volgen een aantal doelen, te weten:

 • Benadrukken van het eigen individu; niet van de beperking:
  Vaak worden onze voetballers niet gezien als individu, maar als groep benoemd en gekenmerkt. Ieder mens is uniek, dus daarom wil Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen haar voetballers als uniek individu mee laten doen aan deze sport. Om dit voor elkaar te krijgen heeft elk teamlid zijn/haar eigen tenue met voornaam. De voetballer behoort niet meer alleen tot het team, maar is ook een persoon met een eigen identiteit, een eigen leven en eigen voorkeuren. Voor het bekostigen van het tenue zijn financiële middelen nodig.
 • Behoefte aan structuur en duidelijkheid:
  G-voetballers hebben, meer dan voetballers zonder beperking, behoefte aan structuur en duidelijkheid. Trainers en begeleiders moeten worden opgeleid om aan deze voorwaarden te voldoen. Naast deze opleidingskosten heeft Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen middelen nodig om haar voetballers, in verband met deze structuur én vrijetijdsbesteding, ook in het winterseizoen door te kunnen laten trainen (normaalgesproken is er voor voetballers een winterstop). Hiervoor is in de winterperiode een sportzaal nodig. De Stichting voorziet in de huur hier van.
 • Extra trainingsmateriaal:
  Extra trainingsmaterialen zijn nodig om onze voetballers mee te kunnen laten doen aan trainingen en wedstrijden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verrijdbare whiteboards, om instructie en speluitleg visueel en daardoor voor deze doelgroep beter inzichtelijk, te maken. Uitbreiding van trainingsmaterialen is ook noodzakelijk voor een gevarieerder aanbod van de training, vanwege een vaak aanwezige moeilijke motoriek.
 • Voor een ieder toegankelijk:
  Financiële perikelen mogen ouders er niet van weerhouden om hun zoon of dochter te laten voetballen in een G-team. Contributie wordt daarom uit de financiële middelen van de stichting voldaan. Er mogen geen belemmeringen zijn om aan sporten mee te kunnen doen.
 • Vervoer- en kilometerkosten:
  G-voetballers spelen in een officiële KNVB-competitie. Wedstrijden spelen zij vier tot vijf keer per voor- of najaarscompetitie. Dat komt gemiddeld neer op één keer per maand, twee wedstrijden op een dagdeel. Er zijn minder G-teams dan reguliere voetbalteams. Dit betekent dat wedstrijden op een grote(re) afstand van Hoogeveen worden gespeeld. Daardoor zijn er hogere vervoerskosten en meer begeleiders nodig. Om elke speler aan wedstrijden mee te kunnen laten doen, wil Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen de spelers hierin financieel ondersteunen.
 • Het organiseren van (team)activiteiten:
  Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is het niet vanzelfsprekend om mee te draaien in het sociaal maatschappelijke verkeer. Integratie komt vaak moeilijk op gang. Het hebben van een betekenisvolle vrijetijdsbesteding is voor hen een belangrijk onderwerp. Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen wil door het organiseren van (team-)activiteiten in deze dringende behoefte voorzien. We brengen mensen graag met elkaar in contact! Dit kost geld.

ANBI status : giften en donaties zijn aftrekbaar

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen heeft zo’n zogeheten ANBI status : giften en donaties zijn aftrekbaar. Een donatie voor Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen kunt u overmaken op IBAN nummer NL17 RABO 0331 2536 82Voetbalverbindthoogeveen.nl

Bezoek ook onze Facebookpagina en de HZVV teampagina