PUBLICATIEVERPLICHTING

Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen heeft de ANBI status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het zijn van een ANBI, brengt een aantal verplichtingen met zich mee; er moet op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 bepaalde informatie worden gepubliceerd. Die informatie treft u deze pagina aan.

Stichting Voetbal Verbindt Hoogveen is opgericht op 19 juni 2018 en is onder nummer 71918639 ingeschreven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel.

Het bestuur van Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen bestaat uit :

- Jacquelien Geuzinge, voorzitter en secretaris
- Erik Jan Kreuze, penningmeester
- Casper Fieten, commerciële zaken
- Sjacko de Jonge, voetbalzaken
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

De contactgegevens staan op de pagina Contact vermeld. 

​BELEIDSPLAN

De stichting stelt zich ten doel om te starten met één jeugdteam in de B-categorie (zie bijlage). Het is denkbaar dat medio 2019 een tweede jeugdteam kan starten. Op dat moment zal het tweede team worden aangemeld voor deelname een competitie op C-categorie niveau, waardoor het voor leden die nog niet eerder hebben gevoetbald wat eenvoudiger is om mee te kunnen doen.

Op middellange termijn (3 tot 5 jaar) is het denkbaar dat er ook seniorenvoetbal zal plaatsvinden. Het gaat hierbij om spelers die niet alleen qua leeftijd en lichaamsbouw, maar vooral ook sociaal- emotionele ontwikkeling op een wat volwassener manier kunnen acteren.

​MISSIE

Het is de missie van de stichting om de integratie van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te bevorderen. Iedereen met een beperking en/of een chronische ziekte die een balletje zou kunnen trappen, mag meedoen. We sluiten niemand uit en propageren een gastvrije omgeving.

Meedoen en inclusie zijn kernwaarden. Deze kernwaarden gelden voor alle betrokkenen. Dus niet alleen voor leiders en trainers, maar ook voor spelers, speelsters, ouders en begeleiders. Leiders en trainers bewaken deze kernwaarden door middels een positieve houding en handelwijze uitsluiting te verbannen en inclusie te bevorderen. Leiders en trainers spreken spelers, speelsters, ouders en begeleiders daar indien nodig op aan, maar ook overige op het sportpark aanwezigen, mocht dat nodig zijn. 

BALANS / RESULTATENREKENING

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met 31 december 2019. Na afloop van dit boekjaar – doch voor 1 juli 2020 - zullen op deze pagina de balans en resultatenrekening worden vermeld.

De bestedingen bestaan op dit moment grotendeels uit : 

  • Het huren van geschikte indoor voetballocaties gedurende de winterperiode.
  • Het huren van geschikte voetballocaties buiten de winterperiode. Dit zal met name geschieden door aanmelding van spelers en speelsters als lid van een bij de KNVB aangesloten voetbalclub, waarbij het lidmaatschap recht geeft op bepaalde faciliteiten, zoals training en competitiedeelname.
  • Het daar waar nodig faciliteren van vervoer van- en naar wedstrijden en/of trainingen.
  • Het bekostigen van voetbalkleding. Niet alleen bij aanmelding, maar ook als door groter groeien grotere maten kleding noodzakelijk worden. Omdat shirts zijn voorzien van een zelf gekozen nummer met de eigen naam van de speler of speelster er op, kunnen shirts niet worden doorgegeven. Voor eigenwaarde en voor zichtbaarheid in de vereniging is het dragen van shirts met de eigen naam er op wenselijk.
  • Het (ondersteunen bij het) zoeken van gekwalificeerde trainers en het bekostigen van een fiscaal toelaatbare vrijwilligersvergoeding.
  • Het aanschaffen van attributen voor trainingen die niet bij de club aanwezig zijn.
  • Het aanschaffen van attributen voor trainingen die specifiek noodzakelijk zijn voor onze doelgroepen en die niet bij de club aanwezig zijn.
  • Het werven van gelden om de uit bovenstaande werkzaamheden voortvloeiende (on)kosten te kunnen dekken. 


Voetbalverbindthoogeveen.nl

Bezoek ook onze Facebookpagina en de HZVV teampagina